สามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆ และกิจกรรมภายในไทยกันไซได้ที่นี่ !!

 

 

กิจกรรมต่างๆ ภายในไทยกันไซเพ้นท์

        วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.จำนงค์ อัศวเรืองชัย ประธานกรรมการ บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด และผู้บริหาร มอบสีทาอาคาร มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โดยมี นางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาอาคารสถานที่และที่อยู่อาศัย ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับผู้ใช้บริการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โดยมีกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ร่วมด้วย ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี