สามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆ และกิจกรรมภายในไทยกันไซได้ที่นี่ !!

 

 

กิจกรรมต่างๆ ภายในไทยกันไซเพ้นท์

 

งานส่งท้ายปีเก่า 2563 (18-12-20)

สนุกกับการแจกของขวัญปีใหม่สำหรับพนักงาน

 
 

 

 

 

   

 

 

   

กิจกรรม "Big Cleaning Day"

เป็นกิจกรรมอีกวันที่สำคัญ เนื่องจากกิจกรรมนี้พนักงานทุกคนจะทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ ตามโซนที่ตนเองรับผิดชอบ ภายในโรงงาน