ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี
ในฐานะผู้ผลิตสีพัฒนาและ
จัดจำหน่ายสีรถยนต์และสีพ่นรถยนต์
  บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ผลิต สีตราพัด สีอุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำของไทย

  ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรตที่ "สีตราพัด" เครื่องหมายการค้าของสีคุณภาพได้อยู่คู่ กับประเทศไทย รองรับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมภายในประเทศ...

 

 

สีอุตสาหกรรมยานยนต์


 
 

 

 
 

สีอุตสาหกรรม


   
 

สีโครงสร้างอุตสาหกรรมหนักและสีรองพื้นปกป้องทนทาน


   
 

สีพ่นรถยนต์


   
 

สีอาคารและตกแต่ง


   
  ผู้เข้าชม