สมัครงานกับ สีไทยกันไซเพ้นท์

     
ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายประวัติ
พร้อมหลักฐานการสมัครงาน
และรูปถ่ายปัจจุบันมาที่


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
180 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270


โทรศัพท์ : 02-753-2377
                  02-384-5294


โทรสาร  : 02-753-2773
                 02-384-0862


E-mail   : hr@thaikansai.com