"ตราพัด" เป็นเครื่องหมายการค้าแรกเริ่มของบริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2461 การออกแบบเครื่องหมาย ดัดแปลงจาก อักษร Description: G:\Web TKP OK 20-10-16\web\th\img\abt_img5.gifและ Description: G:\Web TKP OK 20-10-16\web\th\img\abt_img6.gifรวมเป็นรูปพัดสื่อถึงการคลี่แผ่ขยาย ขณะที่อีกนัยนึง แกนพัด คือ ศูนย์รวมของคน และ ความสามัคคี เปรียบเสมือนพลังความเป็นหนุ่มสาว ที่ค่อยๆเติบโต ก้าวหน้า ดังเช่น บริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัดที่ได้เติบโตจากการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น สู่ความเป็นบริษัทสีชั้นนำของโลกในที่สุด

แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนไปใช้ Description: http://www.thaikansai.com/th/img/abt_img7.pngอันเป็น Global Trade Name ใหม่ตั้งแต่ ปี 2531 ตามธุรกิจที่เข้าสู่ตลาดโลก แต่ในประเทศไทย ยังคงใช้เครื่องหมายการค้า ตราพัด มาจนถึงปัจจุบัน เพราะเครื่องหมายตราพัด เป็นประกันแห่ง คุณภาพของสีทุกชนิด สีตราพัด เป็นเครื่องหมายการค้าของสีอุตสาหกรรม คุณภาพ ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างสูงจากผู้ผลิต และ ผู้บริโภคในประเทศไทยมากว่า 40 ปี