บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้) จังหวัดฉะเชิงเทรา